ORGANIZACJE PARTNERSKIE

Więcej informacji znajdziesz klikając w logo

ORGANIZACJE
PARTNERSKIE

Więcej informacji znajdziesz klikając w logo

CALG

Jest to ogólnopolski ośrodek działający na rzecz podniesienia poziomu świadomości prawnej wśród polskich obywateli. Wzbogaca debatę publiczną o eksperckie głosy w dziedzinie prawa i ekonomii oraz promuje edukację studentów wydziałów prawa. Przyświeca im przekonanie, że rzetelna debata stanowi podstawę. Podstawę do budowania ładu instytucjonalnego, który prowadzi do sprawnego działania nowoczesnego państwa i rozwoju społeczeństwa legislacyjnego. Monitoruje krajowy i unijny proces legislacyjny. Śledzi i analizuje najważniejsze orzeczenie sądów i trybunałów krajowych, ponadnarodowych oraz międzynarodowych. Dokonuje kompleksowej analizy ich wpływu na funkcjonowanie i kształt polskiego systemu prawnego. Aby osiągnąć swoje cele, współpracuje z czołowymi prawnikami oraz ekonomistami.

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki

 powstała w 2012 roku, aby wpłynąć na zmianę surowego i niesprawiedliwego prawa narkotykowego w Polsce. Wspiera ideę dekryminalizacji posiadania substancji psychoaktywnych na własny użytek, umożliwienie osobom uzależnionym dostępu do różnorodnych i skutecznych form leczenia, redukcję szkód wynikających z używania narkotyków oraz badania nad zastosowaniem substancji psychoaktywnych w medycynie i terapii. Wierzy, że pracując u podstaw, bezpośrednio z użytkownikami i ich bliskimi, można wpłynąć na jakość wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Dzięki temu SIN nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale wpływa na jakość debaty o narkotykach, co w konsekwencji pozwoli na zmianę prawa na bardziej humanitarne i szanujące godność człowieka.

AISEC Polska

jest częścią największej na świecie, niezależnej organizacji prowadzonej przez młodych ludzi. W Polsce AIESEC działa przy ponad 10 uczelniach skupiając się na rozwoju studentów i absolwentów, przez ich działalność w organizacji lub przez uczestniczenie w wymianach międzynarodowych. Przez swoje projekty AIESEC stara się mieć pozytywny wpływ na lokalne otoczenie, budować postawy liderskie oraz zrozumienie międzykulturowe w młodych ludziach i nie tylko.

PROM

jest największą i najbardziej zróżnicowaną federacją organizacji pozarządowych reprezentującą opinie i potrzeby młodzieży w kontaktach z decydentami na poziomie krajowym. Jest to dodatkowo jedyna organizacja posiadająca status Krajowej Rady Młodzieży, w rozumieniu prawa europejskiego. Obecnie federacja zrzesza 30 organizacji, w których działa ponad 250 tys. młodych ludzi. Do celów statutowych Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych należą m.in.: współtworzenie polityki na rzecz młodzieży; upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; reprezentowanie organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych środowisk; rzecznictwo interesów młodzieży, wspieranie rozwoju polskich organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież. 

Hackerspace Kraków

Fundacja zarządzana jest wspólnie przez jej wolontariuszy i beneficjentów. Zarząd istnieje z konieczności, jednak wszelkie decyzje podejmowane są wspólnie, podczas otwartych dla wszystkich beneficjentów i wolontariuszy spotkań organizacyjnych. 

Model zarządzania fundacją to tzw. “zróbtokracja” (ang. Do Ocracy), czyli sytuacja, gdy ludzie sami wymyślają aktywności, przydzielają i wykonują zadania. 

Prace związane z działaniami fundacji wykonywane są przez wolontariuszy, którzy jednocześnie są beneficjentami fundacji - osoby korzystające z zasobów fundacji działają na jej rzecz, organizując kursy, warsztaty, czy po prostu pomagając w utrzymaniu przestrzeni. 

Fundacja Optimum Pareto

Jej misją jest wzmocnienie racjonalnego dyskursu publicznego. Fundacja oferuje kursy myślenia krytycznego i argumentacji, tworzy gry edukacyjne oraz prowadzi badania społeczne. Poprzez powołaną przez siebie spółkę Swarmcheck rozwija technologie i usługi wsparcia zbiorowego podejmowania decyzji dla tworzenia przemyślanych strategii, polityk i procesów partycypacyjnych. Zespół Fundacji stawia na płaską strukturę zarządzania, inteligencję zbiorową zespołu i empatyczny dialog.

ELSA Poznań

działa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS.

Przez 30 lat działalności przewinęło się przez nią tysiące członków, w tym obecni wybitni naukowcy na wydziałach prawa i administracji w całej Polsce oraz ludzie znani ze świata polityki czy kultury. Obecnie poznański oddział liczy ponad 100 aktywnych członków. 

Działają w ramach 4 obszarów: Działalności Naukowej, zajmującej się organizacją wydarzeń o charakterze akademickim; Seminariów i Konferencji; STEP, czyli działki zajmującej się koordynacją praktyk międzynarodowych i organizacją wydarzeń przygotowujących studentów do praktyk i pracy prawnika; Marketingu.

Klub Strzelających Inaczej

jest stowarzyszeniem skupiającym miłośników broni palnej, strzelców sportowych i kolekcjonerów. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane we wrześniu 2015 roku. Społeczność stowarzyszenia to głównie ludzie z Trójmiasta i okolic, ale znajdą się w klubie i ludzie spoza regionu pomorskiego.

Obecna liczba członków stowarzyszenia to ponad 1200 osób. Klub prowadzi dwa obiekty. Jeden w Gdańsku, drugi w okolicach wsi Zielnowo, niebawem ruszamy z budową trzeciego obiektu w Kosakowie niedaleko Gdyni oraz zaczyna działalność w Poznaniu. Stowarzyszenie jest zarządzane przez zarząd w liczbie trzech osób - prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

Fundacja Zwierzęca Arkadia

jest organizacją pożytku publicznego, działającą dla zwierząt w potrzebie. Działa głównie na terenie Śląska i części Małopolski, ale dość często zdarza jej się wyjść poza ten obszar. Posiada jedną grupę wolontariacką (nieformalny oddział), działającą prężnie w okolicach Sochaczewa (Mazowsze). Fundację na co dzień tworzą i zarządzają nią 2 osoby - Ola i Marta. Ich fundacja nie posiada tzw. modelu zarządzania - ze względu na specyfikę swojej działalności, jej działania są modyfikowane w zależności od sytuacji/potrzeby. Jej zespół zajmuje się żywymi zwierzętami, więc niemożliwym jest trzymanie się sztywnych ram - pozostają bardzo elastyczni w tym zakresie.

BEST Wrocław

to lokalny oddział ogólnoeuropejskiej organizacji non-profit - Board of European Students of Technology, który zrzesza ponad 3500 studentów uczelni technicznych z 34 krajów Europy, w celu wielopłaszczyznowego rozwoju przyszłych inżynierów i zapewnienia im dodatkowych umiejętności oraz przygotowania do pracy w międzynarodowym środowisku. Lokalnie w organizacji działa ponad 50 studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy realizują projekty wpisujące się w wizję całej organizacji.

IFMSA - Poland, oddział Łódź,

który jest jednym z największych oddziałów tej organizacji. Zrzesza ponad 250 studentów różnych kierunków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Co roku organizuje ponad 400 akcji na terenie Uczelni oraz dla lokalnej społeczności miasta Łodzi. W głównej mierze są to akcje profilaktyczne, charytatywne, edukacyjne, a także warsztaty i konferencje. Jednocześnie w ramach dwóch programów wymian międzynarodowych każdego roku Łódź odwiedza kilkudziesięciu studentów z całego świata!

Stowarzyszenie All in UJ

od 9 lat działa w Krakowie przy UJ i realizuje projekty na rzecz środowiska akademickiego oraz mieszkańców Krakowa. Składa się z blisko 100 aktywnych członków, organizuje kilkaset wydarzeń każdego roku, które przyciągają ponad 25 tysięcy uczestników. 

W All in UJ działają cztery podstawowe filary: Nauka, Kultura, Sport i Impreza. 

All in UJ, oprócz działalności w środowisku studenckim, stara się angażować w tworzenie polityk miejskich dotyczących młodzieży i osób młodych.

Fundacja Dla Was

to organizacja pozarządowa działająca od 2013 roku. Realizuje projekty finansowane ze środków krajowych i unijnych. Skupia się na aktywizacji lokalnej społeczności m.in. poprzez organizację kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz warsztatów tematycznych dla różnych grup wiekowych. Działalność fundacji obejmuje również wsparcie lokalnych przedsiębiorców i NGO. Zespół Fundacji składa się z Prezesa, Wiceprezeski, koordynatorów projektów oraz wielu wolontariuszy.

Fundacja Oczami Brata

to jedna z prężniej rozwijających się organizacji w Polsce. Prowadzi ją, od 2014 roku 27-latek Paweł Bilski, Fundator i Prezes Zarządu. Ze wsparcia fundacji korzysta na co dzień 200 osób z niepełnosprawnością (w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi) oraz ich rodziców i opiekunów. Organizacja swoje działania podejmuje przede wszystkim w mieście Częstochowa, ale także m.in. w woj. warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, czy wielkopolskim. Fundacja zatrudnia ponad 60 pracowników, reprezentując sformalizowany model zarządzania, z elementami stylu liderskiego i delegującego.

Fundacja Młodych Liderów

to organizacja, której misją jest kształcenie i wspieranie młodych liderów, tworząc szansę do zmiany świata. Realizuje wiele projektów skierowanych głównie do młodzieży w zakresie edukacji, rozwoju osobistego, rozrywki czy promocji zdrowia. Fundację tworzy blisko 20 młodych i energicznych osób (poniżej 25 roku życia), w tym: 5-cio osobowy zarząd podejmujący strategiczne decyzje, a także 5 liderów i 9 wolontariuszy. Fundacja stawia na relacje i wzajemne wsparcie, dzięki czemu udaje się jej tworzyć silny i zgrany zespół. Młodzi Liderzy są z Mielca (w woj. podkarpackim), jednak od kilku lat działają ogólnopolsko. 

EYP Poland

to platforma edukacyjna skierowana do uczniów szkół średnich i studentów. Dzięki uproszczonym symulacjom sesji Parlamentu Europejskiego zachęca ona do rozwijania umiejętności miękkich przydatnych na rynku pracy, daje możliwości networkingu z młodymi ludźmi z całej Europy i sprawia, że aktywność obywatelska jest prawdziwym i przyjemnym doświadczeniem. Strukturę EYP Poland tworzą siedmioosobowy zarząd, trzyosobowa Komisja Rewizyjna, Koordynatorzy Regionalni oraz członkowie organizacji rozsiani po całej Polsce i Europie.